بلخره تونستم برسم

خدایا شکرت

بلخره تونستم به ختم قرآنی که از دوستان عقب بودم  برسم.

خدایا شکرت ...

این توفیق تو بود . کمکم کن تا دیگه برنامه هر روزم رو همون رو تموم کنم تا اینقدر روی هم تلمبار نشه ...

خدایا توفیق بده امروز 2 بار بتونم قرآنم رو مرور کنم تا برا هفته دیگه آماده حفظ باشم .

هم سفر کتابای خیلی خوبی خریده ان شاءالله که بتونم شروع کنم بخونمشون ...

خدایا از همه گمراهی ها به تو پناه میبرم با نور خود هدایتم کن یا هادی المظلین .

 

برنامه :

 ان شاءالله یه روز باید برنامه  ام رو بنویسم  ( برنامه روزانه )

تو تقویمم نوشتم اینجا هم باید بنویسم بلکه شرم کنم و انجام بدم !

تازه از روز میلاد بانو مثلا شرم کردم  فقط ختم قرآنم رو خداروشکر رسیدم بخونم .

یه جریمه حسابی هم لازم دارم برا مواقع  تنبلیم تا  ان شاءالله آدم بشم .

خدایا آدمم کن . تا شرمنده امام زمانم نباشم .

خدایا بیاموزم تا همانند شیعه واقعی زندگی کنم .

خدایا نیت هایم را برای خودت خالص کن .

 

 

این تو نیستی این خداست .

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید