صفحه 42

خدایا شکرت ...

نمیدانم جز شکر چه باید بگویم که هر شکری را شکری واجب هست .

صفحه 42 و آیت الکرسی

فقظ 2 آیه اول صفحه را حفظ کردم و بعد رسیدم به آیه 255 شیرین ترین آیه که حفظش بودم .

تا به حال اینقدر در معنی آیت الکرسی دقیق نشده بودم .

 

خدایا راهی تا پایان سوره بقره نمانده یاریم کن .

 

فقط خداست .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید