توصیه های همسفر

امروز در مورد برنامه ام کلی با همسفر عزیزم حرف زدم ...

نظرش این بود که باید بعد ناهار وقتم رو آزاد بذارم و زیاد گیر ندم که از برنامه عقب موندم ... ولی نمیتونم گیر ندم آخه وقتم کمه

مشکلم اینکه وقتی برنامه ریزی میکنم  دیگه انگار خیالم راحت میشه و تموم

فقط در همین حد که یه برنامه ای دارم که یـــــــــــــه روزی شاید بهش عمل کنم !!!

خدایا کی بیدار میشم یا شایدم خودمو زدم به خواب ... یعنی نمیفهمم اصل کاری اول عمل کردنه  دوم برنامه  است . 

خدایا نمیتونم به همسفر زیاد توضیح بدم که برنامه درباره چی هست .

خودت کمکم کن .

میدونم برنامه داشتن هر چند صد در صد بهش عمل نکنیم بهتر از بی برنامه گی هست .

 

 امروز که با گل ها کلی ور رفتم و بازی کردم ... خاکشون رو عوض کردم 

چون روزه هم بودم کلا بهانه شد برام تا قرآنم رو نخوندم  ... همش دو صفحه خوندم ....

باید خجالت بکشم چون با این تنبل کاری راه به جایی نمی برم .

 

اینقدر باید بنویسم تا آویزه گوشم بشه و تنبلی نکنم .

 

 

... فقط خداست .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید