صفحه 34

خدایا شکرت که به من هیچ باز  نگاهی کردی و توفیق دادی صفحه ای تازه از کتاب سرار نورت رو حفظ کنم

خدایا مرا ثابت قدم کن . اراده ای قوی عطایم کن . این سعی های ناقصم را بپذیر .

خدایا هوامو داشته باش .

 

 

... فقط خداست .

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید