توسل

وقتی میبینم هیچم ... وقتی کاری از دستم بر نمی آید ... می مانم و می مانم

انگار فریاد میزنم کمک ... انگار تنها ماندم و سنگین شده ام سنگینی کوله باری از گناه که ابلیس هم سوارش شده و بس سنگین ترش کرده به دوش میکشم

پاهایم توان این همه سنگینی را ندارد . خدایا قدری مغفرت می خواهم تا سبک شوم .

تا بتوانم برخیزم . دستان مهربان تو را میخوام تا بلندم کند .

انگار در این ناامیدی از خودِ هیچم ،‌ نوری برایم میفرستی . می درخشد و مرا تکانی میدهد .

انگار بهترین بندگانت را فرستاده ای به یاریم . تا بلندم کنند .

 

 

شرکت در ختم ها خیلی کمکم کرده یا حداقل به اجبار هم شده برا اینکه مدیون بقیه نشم مروری کرده باشم ... نیتش برا هر کدوم از ۱۴ معصوم هست .

دست به دامان ۱۴ معصوم باید شد .

برنامه ام باز بد جور به هم ریخته ان شاءالله باید سرو سامانش بدم .

خدایا کمکم کن بازم مرض تنبلی و بی نظمیم عود کرده .

 

فقط خداست .

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید