به امید تو

دیروز یه مقدار از برنامه روزانه ام رو انجام دادم خوب زیاد راضی کننده نبود

رفتیم دیدن مادر ... حداقل این راضی کننده بود

ان شاءالله امروز باید به برنامه عقب مونده سرو سامان بدم . به امید تو ....

دیروز معنی سوره احزاب خیلی برام شیرین بود خیلی چسبید .

انگار آدم با خوندن قرآن روح تشنه اش سیراب میشه .

جمعه ها و دوشنبه ها که به خودم تعطیلی دادم تا بتونم اگر کاری مونده یا از برنامه ام عقب موندم جبران کنم .

 

یه برنامه هفتگی نوشتم با نمره هفتگی !!!.... یادم نیست نمره از چند بود ؟؟؟

تو تقویمم نوشتم ... ایناهاش ... نمره کل هفته در حد مطلوب و عالی 117

 

حداقل اینطوری میفهمم که چقدر تونستم کار مفید انجام بدم کمتر وقت تلف میکنم حداقل با دیدن نمره کمتر خجالت میکشم ( آخه چه فایده لااقل خجالت میکشم حیا بکنم تکرار نشه )

 

خدایا کمکم کن من خیلی تنبلم بدون کمک تو هیچ وقت نمیتونم آدم بشم .

خدایا این مرض تنبلی رو از من دور کن ... یادم بده منظم تر باشم عادتم بده به نظم

 

 

برنامه امروز :

1_ ان شاءالله باید ادامه ختم قرآن رو بخونم سوره سبا ( از دیروز مونده ) _ فاطر _ یس _ صافات

2 _ ان شاءالله مرور قرآن تا صفحه 33 دوبار ( یه بار مال دیروز هست * جریمه )

3_ کارای شخصیم

 

 

این تو نیستی این خداست .

/ 0 نظر / 7 بازدید