صفحه 40 و 41

خدایا شکرت هزاران بار ...

جز 2 تموم شد با همه روزهای سخت و شیرینش.

گاهی وقتا کم میاوردم و خیلی کد حفظ میکردم گاهی هم خیلی سریع  بعضی صفحات رو حفظ میشدم بلخره این جز هم تموم شد.

آیه 250 سوره بقره صفحه 41 آخرین صفحه از جز 2 خیلی دعای قشنگی داره

....ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا .....

خدایا قدمهایم را استوار کن .

 

 

فقط خداست .

/ 0 نظر / 11 بازدید