ماه بندگی

چقدر عطر رجب خوش به مشام میرسد ،
چقدر ببخشش رب تام و تمام میرسد .
نور می آید از افق رو ز آن کعبه بشو
آیت حق نور علی ، روح خدا میرسد .

 

شعر از خودم

 

 

این تو نیستی این خداست .

/ 0 نظر / 2 بازدید