آل عمران صفحه 66

خدایا شکرت که تا امروز وفای به عهد کردم ... کمکم کن سر قول و قرارم  با امام عزیزم بمونم .

از مرور خیلی عقبم . حسابی باید وقت بذارم و برنامه ریزی کنم که بتونم خوب مرور کنم.

ان شاءالله

خدایا نمیدونم چرا اینجا خیلی حالم خوبه دعا کنم .

کمکم کن فردا امتحانم خوب بشه . نه تنها فردا همیشه امتحاناتم خوب بشه .

الهی آمین .

... و علی الله فلیتوکل المومنون .

 

فقط خداست .

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید