آل عمران صفحه 65

این بار امام خوبم قرارم با شماست که اینچنین با اراده ام کرده اید که هر روز آیاتی که باید حفظ کنم را به موقع حفظ میکنم .

نمیدانم ولی شوق دیدارتان و زیارت دوباره انگار قدرت و توان بیشتری میدهد و اراده ام را قوی تر میکند .

امیدورام به لطف و کمک خدا تا زیارت دوباره شما وفای به عهد کنم و همچنان برنامه ام را ادامه دهم .

 

حالا خوب میفهمم که بدون توسل به ائمه نمی توان راههای بزرگی را طی کرد .

گاهی که کم می آوریم این توسل به شماست که قدرت میدهد . اراده میدهد . توان میدهد .

و خداست که شما را برای ما یاری دهنده قرار داده .

 

 

فقط خداست .

 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید