خواب

خدایا گاهی شب که میشه خوشحالم و خرسند از اینکه تونستم کارهام رو انجام بدم و روزم ، عمرم هدر نشده راحت می خوابم .

اما ...

اما شبی مثل امشب که بد جور خوابم میاد ولی فکر اینکه هیچ کاری نکردم و امروز چقدر بی ثمر بود عمرم نمیذاره راحت بخوابم .

عذاب وجدان خواب راحت رو از چشمام میبره .

نه اونقدر مَرد مَردم و همت و اراده دارم که نخوابم و نذارم این چشم ها بسته بشه نه اونقدر میتونم بیخیال بشم که راحت خوابم ببره .

گیر کردم توی برزخی که خودم ساختم با تنبلی ، وقت تلف کردن و هدر دادن عمر .

خدایا امیدم تویی دستم بگیر فردا را برایم نورانیِ نورانیِ نورانی قرار بده ... انشاءالله

 

 

فقط خداست .

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید