صفحه 43 و 44

خدایا شکرت ...

شکرت که کمکم کردی دیشب این دو صفحه رو حفظ کردم .

باز چقدر عقبم ... چقدر صبح ها خوابم میاید .

چقدر نمره هایم کم شده این چند روزه .

چقدر افسارم در دست شیطان افتاده .... خدایا کمک

از طرفی برای آمدن مهمان خوشحال میشوم . برکت وجودشان را دوست دارم .

ولی فکر عقب افتادن از کارهایم طعم شیرین این میزبانی را برایم تلخ میکند .

خدایا تا مبعث رسول مهربانی ها چیزی نمانده دستم را بگیر همتم را بلند کن بدون یاری و خواست تو نمی شود هیچ کاری نمیشود هیچ فکری به منزل نمیرسد تو بخواه ای مهربان .

خدای خوبم این ها همه از توست هیچی هم دقیق شده تا شیرینی این لحظات را اگر بخواهی بتواند بچشد .

شیرینی مبعث را از تو میخواهم . یا رزاق

فقط 5 صفحه دیگر ...

یا رسول الله یا نبی الله ای عزیز خدا برایم دعای .... دیگر زمانی نمانده

اَللّهُمَ صَل عَلی مُحَمّد وَ ال مُحَمّد وَ عَجِل فَرَجَهُم.

 

فقط خداست .

/ 0 نظر / 9 بازدید